HjemMarkbrugetGalleriKontakt

Markbruget


Markbruget drives i et driftsselskab sammen med Peter Kjær Knudsen, hvor vi driver i alt 920ha fordelt på 4 lokaliteter. De 4 steder er delt op i 5 "marker", hvori vi kører et 5årigt sædskifte med:

Vinterbyg - Vinterraps - Hvede - Hvede - Havre

2. års hveden laver i vi øjeblikket forsøg med at erstatte med Rug og Triticale.

De to af "markerne" er her på Allindemaglegårdens 240ha. og derefter er jorden placeret i Tingerup, Kr. Hvalsø og Tølløse.